Impressum

Pravne informacije Poliklinke Muraja

POLIKLINIKA MURAJA d.o.o
Zagrebačka cesta 5, 49000 Krapina
Hrvatska

OIB: 00271044350
PDV ID: HR00271044350
EUID: 081090545
Matični broj: 4708075
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Uprava: Sonja Muraja, direktorica

IBAN:
HR9123600001102603940
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

HR9223600001502316866
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

Izbornik